วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

27/11/55


สรุปหลังเรียน...
     อาจารย์ตรวจการบ้าน  ทบทวนการบ้านที่สั่ง สอนการใชเแถบเครื่องมือในโปรแกรมอิลาสเตเตอร์ทั้งหมด  และสั่งการบ้านพร้อมทำให้ดูเป็นตัวอย่าง  
การบ้าน สรุปชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำเสนอในงานกีฟออนเดอร์มูล(ต้องคืบหน้ามากที่สุด)  แล้วจัดลงเพจพร้อมนำเสนออาจารย์ในอาทิตย์ทัดไป / ออกแบบฟอนต์ และใส่รายละเอียดของการสร้างฟอนต์นั้นว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้าง :V

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น